Slavnost Všech Svatých a plnomocné odpustky pro duše v očistci

Začátek listopadu je tradičně spojen s oslavou svátku Všech svatých.

Na Cvilině bude mše sv. v 17:00 hod.

Možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už před 1. listopadem
Připomínáme, že podle dekretu Apoštolská penitenciárie ze dne 11. 1. 2020 (Prot. N. 4/20/I) bylo prodlouženo dovolení z 8. 8. 2012, na jehož základě věřící v České republice mohou obdržet plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé.
Pokud tedy věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu, mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. října do 1. listopadu.
Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou následující:

1. daný den přijmout eucharistii,

2. navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé

3. pomodlit se na úmysl Svatého otce;

4. v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď.