Bohoslužby

PRAVIDELNÝ PROGRAM

MŠE SVATÁ: neděle v 10:00 hod.
SVÁTOST SMÍŘENÍ: od 9:00 hod. do 9:55 hod.
MODLITBA RŮŽENCE: od 9:30 hod.
ADORACE A POBOŽNOST KE SV. ŠARBELOVI: každou druhou neděli v měsíci po mši svaté