Poutě 2024

 

LEDEN
6. 1. Slavnost Zjevení Páně, mše sv. v 10.00 hod.
14. 1. Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela, mše sv. v 10.00 hod.

ÚNOR

2. 2. Svátek Uvedení Páně do chrámu, mše sv. v 17:00 hod.
11. 2. Pouť nemocných ke cti Panny Marie Lurdské, mše sv. v 10.00 hod., po mši sv. bude adorace s modlitba za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela

BŘEZEN
10. 3. Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela, mše sv. v 10.00 hod.
19. 3. Pouť ke cti sv. Josefa, mše v 17.00 hod.
28. 3. ZELENÝ ČTVRTEK, mše sv. v 17.00 hod.
29. 3. Velký pátek, křížová cesta kolem kostela v 10.00 hod.
29. 3. VELKÝ PÁTEK, obřady v 17.00 hod.
30. 3. VELIKONOČNÍ VIGILIE v 18.00 hod.
31. 3. Zmrtvýchvstání Páně, mše sv. v 10.00 hod., po mši sv. požehnání velikonočních pokrmů

DUBEN
1. 4. Velikonoční pondělí, mše sv. v 10.00 hod.
8. 4. Pouť ke cti Zvěstování Páně, mše sv. v 10.00 hod.
14. 4. Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela, mše sv. v 10.00 hod.
28. 4. Pouť matek v požehnaném stavu ke cti sv. Jany Mollové, mše sv. v 10.00 hod.

KVĚTEN
1. 5. Pouť ke cti sv. Josefa Dělníka, mše sv. v 10.30 hod.
8. 5. Pouť ke cti Panny Marie, Prostřednice všech milostí, mše sv. v 10.30 hod.
9. 5. Slavnost Nanebevstoupení Páně, mše sv. v 17.00 hod.
12. 5. Pouť vděčnosti, mše sv. v 10.00 hod., po mši adorace s modlitbou za uzdravení a průvod s květinami pro Matku Boží
18. 5. Pouť ke cti Panny Marie, Snoubenky Ducha Svatého, mše sv. v 10.00 hod.
30. 5. Slavnost Těla a Krve Páně, mše sv. v 18.00 hod., po mši eucharistický průvod

ČERVEN
7. 6. Pouť ke cti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, mše sv. v 18.00 hod., po ní adorace a svátostné požehnání
8. 6. Pouť ke cti Neposkvrněného Srdce Panny Marie, mše sv. v 10.00 hod.
9. 6. Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela, mše sv. v 10.00 hod.

ČERVENEC
5. 7. Pouť ke cti sv. Cyrila a Metoděje, mše sv. v 10.00 hod.
14. 7. Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela, mše sv. v 10.00 hod.
21. 7. Pouť řidičů ke cti sv. Kryštofa, mše sv. v 10.00 hod., po mši požehnání dopravních prostředků

SRPEN
2. 8. Pouť ke cti Panny Marie, Královny andělů z Porciunkule, mše sv. v 10.00 hod.
10. 8. Pouť ke cti sv. Maxmiliána Kolbeho, v 11.00 hod. křížová cesta, ve 12.00 hod. mše sv.
11. 8. Pouť ke cti Panny Marie Nanebevzaté, mše sv. v 8.00 a 10.00 hod. Po mši sv. v 10.00 hod. adorace s modlitbou za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela
18. 8. Pouť ke cti Panny Marie Královny, mše sv. v 8.00 a 10.00 hod.

ZÁŘÍ
8. 9. Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela, mše sv. v 10.00 hod.

HLAVNÍ POUŤ 14.–15. 9.
SOBOTA 14. 9. – SLAVNOST POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE
15.00 Korunka k Božímu milosrdenství
15.10 Přednáška o. Vojtěcha Kodeta OCarm.
16.15 Pobožnost křížové cesty
17.00 Mše sv., poté individuální požehnaní ostatky sv. Kříže
18.30 Adorace Nejsvětější Svátosti
19.00 Moderovaná adorace
20.00 Svátostné požehnaní
NEDĚLE 15. 9. – SLAVNOST PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉ
8.00 Sedmibolestný růženec
8.30 Mše sv.
10.00 Sedmibolestný růženec
10.30 Hlavní mše sv.
12.00 Svátostné požehnání
15.00 Mše sv. v polském jazyce

28. 9. Pouť ke cti sv. Václava, mše sv. v 10.00 hod.
29. 9. Pouť ke cti sv. Archandělů, mše sv. v 10.00 hod.

ŘÍJEN

6. 10. Růžencová pouť, mše sv. v 8.00 a 10.00 hod.
13. 10. Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela, mše sv. v 10.00 hod.
26.10 Svatohubertská myslivecká pouť, mše sv. v 10.00 hod.

LISTOPAD
1. 11. Slavnost Všech svatých, mše sv. v 17.00 hod.
3. 11. Dušičková pouť, mše sv. v 8.00 a 10.00 hod.
10. 11. Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela, mše sv. v 10.00 hod.

PROSINEC
8. 12. Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela, mše sv. v 10.00 hod.
9. 12. Pouť ke cti Neposkvrněné Panny Marie, mše sv. v 10.00 hod.
24. 12. Půlnoční mše sv. ve 21.00 hod.
25. 12. Slavnost Narození Páně, mše sv. v 10.00 hod.
26. 12. Svátek sv. Štěpána, mše sv. v 10.00 hod.
29. 12. Svátek Svaté Rodiny, mše sv. v 10.00 hod., během mše obnova manželských slibů a požehnání rodinám
31. 12. Pouť na poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží pomoc v novém roce, ve 22.30 hod. adorace a ve 23.00 hod. mše sv.
1. 1. 2025 SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE, mše sv. v 10.00 hod.