Poutě 2023

LEDEN
8. 1. Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela, mše sv. v 10:00 hod.
ÚNOR
11. 2. Pouť nemocných k Panně Marii Lurdské, mše sv. v 10:00 hod.
12. 2. Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela, mše sv. v 10:00 hod.
BŘEZEN
12. 3. Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela, mše sv. v 10:00 hod.
20. 3. Pouť k sv. Josefovi, mše v 17:30 hod.
25. 3. Pouť k Zvěstování Páně, mše sv. v 10:00 hod.
DUBEN
6. 4. ZELENÝ ČTVRTEK, mše sv. v 17.00 hod.
7. 4. Velký pátek, křížová cesta kolem kostela v 10:00 hod.
7. 4. VELKÝ PÁTEK, obřady v 17.00 hod.
8. 4. VELIKONOČNÍ VIGILIE v 18.30 hod.
9. 4. Zmrtvýchvstání Páně, mše sv. v 10:00, po mši sv. požehnání velikonočních pokrmů
10. 4. Velikonoční pondělí, mše sv. v 10:00 hod.
16. 4. Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela, mše sv. v 10:00 hod.
KVĚTEN
1. 5. Pouť ke sv. Josefovi dělníkovi, mše sv. v 10:30 hod.
13. 5. Pouť k Panně Marii Fatimské, mše sv. v 10:00 hod., po mši májová pobožnost
14. 5. Pouť vděčnosti, mše sv. v 10:00 hod., po mši adorace s modlitbou za uzdravení a průvod s květinami pro Matku Boží
18. 5. Slavnost Nanebevstoupení Páně, mše sv. v 17:00 hod.
ČERVEN
8. 6. Slavnost Těla a Krve Páně, mše sv. v 18:00 hod., po mši eucharistický průvod
11. 6. Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela, mše sv. v 10:00 hod.
16. 6. Pouť k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, mše sv. v 18:00 hod., po ní adorace a svátostné požehnání
17. 6. Pouť k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, mše sv. v 10:00 hod.
ČERVENEC
5. 7. Pouť ke cti sv. Cyrila a Metoděje, mše sv. v 10:00 hod.
9. 7. Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela, mše sv. v 10:00 hod.
23. 7. Pouť řidičů ke cti sv. Kryštofa, mše sv. v 10:00 hod., po mši požehnání dopravních prostředků
SRPEN
2. 8. Pouť k Panně Marii, Královně andělů z Porciunkule, mše sv. v 10:00 hod.
12. 8. Pouť ke cti sv. Maxmiliána Kolbeho, 11:00 křížová cesta, 12:00 mše sv.
13. 8. Pouť k Panně Marii Nanebevzaté, mše sv. v 8:00 a 10:00 hod. Po mši sv. v 10:00 hod. adorace s modlitbou za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela
20. 8. Pouť k Panně Marii Královně, mše sv. v 8:00 a 10:00 hod.
ZÁŘÍ
10. 9. Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela, mše sv. v 10:00 hod.
HLAVNÍ POUŤ 16.–17. 09
SOBOTA 16. 9. 2023 – SLAVNOST POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE
16:15 pobožnost křížové cesty
17:00 mše svatá, poté individuální požehnaní ostatky sv. Kříže
18:30 adorace Nejsvětější Svatosti
19:00 moderovaná adorace
20:00 svátostné požehnaní
NEDĚLE 17. 9. 2023 – SLAVNOST PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉ
8:00 Sedmibolestný růženec
8:30 mše svatá
10:00 Sedmibolestný růženec
10:30 hlavní mše svatá
12:00 svátostné požehnání
15:00 mše svatá v polském jazyce
28. 9. Pouť ke cti sv. Václava, mše sv. v 10:00 hod.
29. 9. Pouť k sv. Archandělům, mše sv. v 17:00 hod.
ŘÍJEN
8. 10. Růžencová pouť, mše sv. v 8:00 a 10:00 hod., po mši adorace s modlitbou za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela
LISTOPAD
1. 11. Slavnost Všech Svatých, mše sv. v 17:00 hod.
5. 11. Dušičková pouť, mše sv. v 8:00 a 10:00 hod.
12. 11. Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela, mše sv. v 10:00 hod.
18. 11. Svatohubertská pouť, mše sv. v 10:00 hod.
PROSINEC
8. 12. Pouť k Neposkvrněné Panně Marii, mše sv. v 10:00 hod.
10. 12. Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela, mše sv. v 10:00 hod.
24. 12. Půlnoční mše ve 21:00 hod.
25. 12. Slavnost Narození Páně, mše sv. v 10:00 hod.
26. 12. Svátek sv. Štěpána, mše sv. v 10:00 hod.
31. 12. Svátek Svaté Rodiny, mše sv. v 10:00 hod., během mše obnova manželských slibů a požehnání rodinám
31. 12. Pouť na poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží pomoc v novém roce, v 22:30 hod. adorace a ve 23:00 mše sv.
1. 1. 2024 SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE, mše sv. v 10:00 hod.