Otevírací doba

Úterý až pátek: od 13:00 do 17:00 hod.

Sobota: od 10:00 do 17:00 hod.

Neděle: od 9:00 do 17:00 hod.

V této době můžete průvodce požádat o komentovanou prohlídku poutního kostela.

Zájemci o prohlídku poutního areálu v jiném termínu-kontaktujte:

E: cvilin@minorite.cz
M: +420 732 664 763

S rektorem poutního místa je možné domluvit sloužení mše sv., pobožnosti nebo adorace. Předem objednané skupiny poutníku mohou využit zázemí v přilehlém poutním domě se sociálním zařízením a sálem pro odpočinek. U poutního místa je možnost zaparkovat autobus či osobní auto.

Těšíme se na Vás