Dušičková pouť

V neděli 5. listopadu se bude konat tradiční dušičková pouť . Mše svaté budou slouženy v 8:00 a 10:00 hod. Po mši svaté bude následovat společná pobožnost za zemřelé.

Bože, Pane živých i mrtvých, smíme se na tebe obracet s každou starostí. Prosíme tě za ty, kteří zemřeli a dosud nejsou plně spojeni s tebou. Zbav je vin a překážek, které jim stojí v cestě k tobě.
Dej, ať brzy zakusí plné štěstí života s tebou.