Poutní kostel na Cvilíně je zapojen do letní soutěže České televize Zápas století

Dominanta Krnovska, barokní poutní kostel Povýšení svatého Kříže a Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně bude od 29. 6. do 30. 8. součástí prázdninové hry DÉČKA. Chrám, jenž je celé letní prázdniny každý den od 10. do 17.00 a v neděli od 11.00 do 17.00 otevřený v rámci Otevřených chrámů, se tak stane cílem mnoha rodin s dětmi z celé České republiky, které se do hry České televize zapojí.

Dobře viditelná samolepka dětské soutěže Zápas století bude důkazem, že právě zde, na Předním cvilínském vrchu se nachází místo, které stojí za navštívení a kde mohou děti pomoci zachránit DÉČKO.

Co se stalo, že je potřeba opět DÉČKO zachránit?  

Celé Déčko po vzoru dospělácké olympiády propadlo sportování. Hrdinové z Déčka šlechetně přijali do turnaje ve vybice dokonce i odvěkého nepřítele Černobíla a jeho družstvo svalovců. Vysvalení golemové však hbitě vybili všechny favority z Déčka – Prgu, Vrtulku, Zajíce a další déčkové borce – a Černobíl je zákeřnou lstí uvěznil na střídačce. Je to samozřejmě obří švindl a Déčko zůstalo jako opařené… Zbylým nevybitým hrdinům z Déčka – vesměs samým nesportovcům – nezbývá nic jiného než sehrát s Černobílovým nefér družstvem zápas století, osvobodit své přátele a zachránit tak Déčko v jeho současné podobě.

Jak mohou děti Déčku pomoci?

Děti a jejich (pra)rodiče společně vyráží na výlety po České republice a objíždí soutěžní místa, sbírají hesla („zelená“ ve schránkách v přírodě, „červená“ v infocentrech a institucích) a plní drobné sportovní úkoly ze schránek v přírodě a Tréninkových deníků. Posílají tak hrdinům z Déčka „zdatnost“ a pomáhají je vytrénovat na Zápas století s Černobílem. Hesla pak zadávají na webu soutěže nebo v aplikaci Léto s Déčkem a mohou tak soutěžit o ceny.

Jak začít?

Registrací na stránce www.zapas-stoleti.cz nebo se přihlásit k Déčko účtu a podle mapy si naplánovat tři výlety tak, aby aspoň jeden byl označen červenou značkou a jeden zelenou značkou. Na každém stanovišti získáte heslo, které poté zadejte v aplikaci Léto s Déčkem nebo na webu www.zapas-stoleti.cz.

Na Cvilíně budou pro děti připravené letáky s hesly, která děti mají získávat, Tréninkový deník, v němž rodina najde další dobrovolné úkoly ke splnění a jako dárek samolepky. Přidanou hodnotou výletu je, že si návštěvník může zdarma projít kostel s průvodcem, který mu připomene historii i současnost poutního místa, na kterém působí řád minoritů. „Je to pro nás čest, že se do soutěže dostal právě náš poutní kostel,“ netají se minorita P. Sebastian Gruca, OFMConv.

Poutní kostel na Cvilíně je zapojen do letní soutěže České televize Zápas století Read More »

Poutě 2024

LEDEN
6. 1. Slavnost Zjevení Páně, mše sv. v 10.00 hod.
14. 1. Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela, mše sv. v 10.00 hod.

ÚNOR

2. 2. Svátek Uvedení Páně do chrámu, mše sv. v 17:00 hod.
11. 2. Pouť nemocných ke cti Panny Marie Lurdské, mše sv. v 10.00 hod., po mši sv. bude adorace modlitba za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela

BŘEZEN
10. 3. Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela, mše sv. v 10.00 hod.
19. 3. Pouť ke cti sv. Josefa, mše v 17.00 hod.
28. 3. ZELENÝ ČTVRTEK, mše sv. v 17.00 hod.
29. 3. Velký pátek, křížová cesta kolem kostela v 10.00 hod.
29. 3. VELKÝ PÁTEK, obřady v 17.00 hod.
30. 3. VELIKONOČNÍ VIGILIE v 18.00 hod.
31. 3. Zmrtvýchvstání Páně, mše sv. v 10.00 hod., po mši sv. požehnání velikonočních pokrmů

DUBEN
1. 4. Velikonoční pondělí, mše sv. v 10.00 hod.
8. 4. Pouť ke cti Zvěstování Páně, mše sv. v 10.00 hod.
14. 4. Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela, mše sv. v 10.00 hod.
28. 4. Pouť matek v požehnaném stavu ke cti sv. Jany Mollové, mše sv. v 10.00 hod.

KVĚTEN
1. 5. Pouť ke cti sv. Josefa Dělníka, mše sv. v 10.30 hod.
8. 5. Pout ke cti Panny Marie, Prostřednice všech milostí, mše sv. v 10.30 hod.
9. 5. Slavnost Nanebevstoupení Páně, mše sv. v 17.00 hod.
12. 5. Pouť vděčnosti, mše sv. v 10.00 hod., po mši adorace s modlitbou za uzdravení a průvod s květinami pro Matku Boží
18. 5. Pouť ke cti Panny Marie, Snoubenky Ducha Svatého, mše sv. v 10.00 hod. ???
30. 5. Slavnost Těla a Krve Páně, mše sv. v 18.00 hod., po mši eucharistický průvod

ČERVEN
7. 6. Pouť ke cti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, mše sv. v 18.00 hod., po ní adorace a svátostné požehnání
8. 6. Pouť ke cti Neposkvrněného Srdce Panny Marie, mše sv. v 10.00 hod.
9. 6. Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela, mše sv. v 10.00 hod.

ČERVENEC
5. 7. Pouť ke cti sv. Cyrila a Metoděje, mše sv. v 10.00 hod.
14. 7. Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela, mše sv. v 10.00 hod.
21. 7. Pouť řidičů ke cti sv. Kryštofa, mše sv. v 10.00 hod., po mši požehnání dopravních prostředků

SRPEN
2. 8. Pouť ke cti Panny Marie, Královny andělů z Porciunkule, mše sv. v 10.00 hod.
10. 8. Pouť ke cti sv. Maxmiliána Kolbeho, v 11.00 hod. křížová cesta, ve 12.00 hod. mše sv.
11. 8. Pouť ke cti Panny Marie Nanebevzaté, mše sv. v 8.00 a 10.00 hod. Po mši sv. v 10.00 hod. adorace s modlitbou za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela
18. 8. Pouť ke cti Panny Marie Královny, mše sv. v 8.00 a 10.00 hod.

ZÁŘÍ
8. 9. Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela, mše sv. v 10.00 hod.

HLAVNÍ POUŤ 14.–15. 9.
SOBOTA 14. 9. – SLAVNOST POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE
15.00 Korunka k Božímu milosrdenství
15.10 Přednáška o. Vojtěcha Kodeta OCarm.
16.15 Pobožnost křížové cesty
17.00 Mše sv., poté individuální požehnaní ostatky sv. Kříže
18.30 Adorace Nejsvětější Svátosti
19.00 Moderovaná adorace
20.00 Svátostné požehnaní
NEDĚLE 15. 9. – SLAVNOST PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉ
8.00 Sedmibolestný růženec
8.30 Mše sv.
10.00 Sedmibolestný růženec
10.30 Hlavní mše sv.
12.00 Svátostné požehnání
15.00 Mše sv. v polském jazyce

28. 9. Pouť ke cti sv. Václava, mše sv. v 10.00 hod.
29. 9. Pouť ke cti sv. Archandělů, mše sv. v 10.00 hod.

ŘÍJEN
6. 10. Růžencová pouť, mše sv. v 8.00 a 10.00 hod.
13. 10. Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela, mše sv. v 10.00 hod.

LISTOPAD
1. 11. Slavnost Všech svatých, mše sv. v 17.00 hod.
3. 11. Dušičková pouť, mše sv. v 8.00 a 10.00 hod.
10. 11. Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela, mše sv. v 10.00 hod.

PROSINEC
8. 12. Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela, mše sv. v 10.00 hod.
9. 12. Pouť ke cti Neposkvrněné Panny Marie, mše sv. v 10.00 hod.
24. 12. Půlnoční mše sv. ve 21.00 hod.
25. 12. Slavnost Narození Páně, mše sv. v 10.00 hod.
26. 12. Svátek sv. Štěpána, mše sv. v 10.00 hod.
29. 12. Svátek Svaté Rodiny, mše sv. v 10.00 hod., během mše obnova manželských slibů a požehnání rodinám
31. 12. Pouť na poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží pomoc v novém roce, ve 22.30 hod. adorace a ve 23.00 hod. mše sv.
1. 1. 2025 SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE, mše sv. v 10.00 hod.

Poutě 2024 Read More »

Noc kostelů

Program na Cvilíně

16:15 16:55 adorace Nejsvětější svátosti
17:00 17:55 mše svatá
18:00 18:03 vyzvánění cvilinských zvonů
18:15 19:15 koncert duchovní hudby v podání žáků ZUŠ v Krnově
19:15 20:15 prezentace nově vydané publikace Perla Slezska
Prezentace dějin a interiéru kostela v podaní PhDr. Marie Schenkové, CSc. a Mgr. Petra Tesaře z Opavy.
20:15 20:45 varhaní koncert duchovní hudby v podání Daniely Šulyové a Dominika Šuly
21:00 ukončení

Noc kostelů Read More »

Prvomájová pouť

Program:

9:30 – 10:25 příležitost ke svátosti smíření

10:00 růženec

10:30 mše svatá – hlavní celebrant P. Vladimir Hubálovský, OFMConv z Brna

po mši bude májová pobožnost

Prvomájová pouť Read More »

Velikonoce na Cvilíně

28. 3. ZELENÝ ČTVRTEK, mše sv. v 17.00 hod.
29. 3. Velký pátek, křížová cesta kolem kostela v 10.00 hod.
29. 3. VELKÝ PÁTEK, obřady v 17.00 hod.
30. 3. VELIKONOČNÍ VIGILIE v 18.00 hod.
31. 3. Zmrtvýchvstání Páně, mše sv. v 10.00 hod., po mši sv. požehnání velikonočních pokrmů
1. 4. Velikonoční pondělí, mše sv. v 10.00 hod.

Velikonoce na Cvilíně Read More »