Modlitby

Ó Matko Ježíše, pro Tvé nesmírné bolesti při umučení a umírání Tvého Božského Syna, pro Tvé trpké slzy, které jsi prolila, prosím Tě – obětuj svaté, ranami a krví pokryté Tělo našeho Božského Vykupitele – ve spojení s Tvými bolestmi a slzami – Nebeskému Otci na záchranu duší a dosáhnutí milosti, o kterou Tě úpěnlivě prosím… (úmysl…) Amen.

3×… Ježíši, Maria, miluji Vás, zachraňte duše a Bohu zasvěcené!

 

Sedmibolestný růženec

Litanie k Panně Marii Bolestné