Prvomájová pouť

Program:

9:30 – 10:25 příležitost ke svátosti smíření

10:00 růženec

10:30 mše svatá – hlavní celebrant P. Vladimir Hubálovský, OFMConv z Brna

po mši bude májová pobožnost