Noc kostelů

Program na Cvilíně

16:15 16:55 adorace Nejsvětější svátosti
17:00 17:55 mše svatá
18:00 18:03 vyzvánění cvilinských zvonů
18:15 19:15 koncert duchovní hudby v podání žáků ZUŠ v Krnově
19:15 20:15 prezentace nově vydané publikace Perla Slezska
Prezentace dějin a interiéru kostela v podaní PhDr. Marie Schenkové, CSc. a Mgr. Petra Tesaře z Opavy.
20:15 20:45 varhaní koncert duchovní hudby v podání Daniely Šulyové a Dominika Šuly
21:00 ukončení