Pouť ke cti Panny Marie, Prostřednice všech milostí

Středa 8. května 2024

Program:

9:30 – 10:25 příležitost ke svátosti smíření

10:00 růženec

10:30 mše svatá – hlavní celebrant : P. Mgr. David Tyleček z Rychaltic

po mši bude májová pobožnost