Svatohubertská pouť

Českomoravská myslivecká jednota, Okresní myslivecký spolek v Bruntále pořádá v poutním kostele Povýšení svatého Kříže a Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně dne 18.11. V 10:00 hodin bude celebrovaná mše svatá ke ctí sv. Huberta.  Je to již 22. ročník myslivecké pouti na Cvilíně. Letošní pouť bude výjimečná tím, že se bude konat v roce, kdy slavíme 100 let od založení naší myslivecké jednoty. Hudebně slavnost budou doprovázet trubači lesní správy Jeseník a chrámový sbor z Krnova,