Slavnost Ježíše Krista Krále

Na 34. neděli v mezidobí, která letos připadá na 26. listopadu, slavíme Ježíše Krista Krále. Tato slavnost je jakýmsi ‚církevním silvestrem‘, protože po ní následuje již první neděle adventní a znamená začátek nového církevního roku. Po mši sv. bude krátká adorace.