Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela

Ve neděli 14. ledna po mši sv. v 10:00 hod. bude adorace s modlitbou za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela. Na závěr bude pomazání olejem dovezeným z Libanonu.

Svatý Charbeli, mocný přímluvce, prosím tě uděl mi milost, kterou potřebuji (zde řekni milost, o kterou se jedná). Přimlouvej se za mě u Ježíše, aby mi odpustil, aby se nade mnou slitoval a vyslyšel mou prosbu. Svatý Charbeli, radosti nebe i země, oroduj za mne. oslavoval na věky věků.