Františkánské jubileum -plnomocné odpustky

Slavíme 800. výročí od postavení prvních jesliček. A u této příležitosti se můžeme setkat s Božím milosrdenstvím a získat plnomocné odpustky.

Podmínky:

1. Odpoutání se od hříchu

2. Přijetí Eucharistie a slavení svátosti smíření

3. Modlitba na úmysl papeže