Foto: Hlavní pouť Panny Marie Sedmibolestné

Dne 15. záři 2013, se konala Hlavní pouť Sedmibolestné Panny Marie. Poutním kazatelem byl biskupský vikař Mons. Adam Rucki.