Foto: Velikonoce na Cvilíně

„Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován.Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel.Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých; jde před nimi do Galileje, tam ho spatří. Hle, řekl jsem vám to.“ (Mt 28, 5-7)

Zelený čtvrtek:

 

Obřady Velkého pátku:

 

Velikonoční vigilie

 

Neděle Zmrtvýchvstání Páně: