Hlavní pouť 2023

SOBOTA 16. 9. 2023
SLAVNOST POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE
16:15 pobožnost křížové cesty
17:00 mše svatá – P. Sebastian Gruca, OFMConv, poté individuální požehnaní ostatky sv. Kříže
18:30 adorace Nejsvětější Svatosti
19:00 moderovaná adorace
20:00 svátostné požehnaní

NEDĚLE 17. 9. 2023
SLAVNOST PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉ8:00 Sedmibolestný růženec
8:30 mše svatá – celebruje P. ThDr. Piotr Pawlik, OFMConv.-provinciál minoritů
10:00 Sedmibolestný růženec
10:30 mše svatá – celebruje Mons. Martin David, biskup ostravsko-opavský
12:00 svátostné požehnání
15:00 mše svatá v polském jazyce – celebruje P. Daniel Lesniak