Pouť k Neposkvrněné Panně Marii

V pátek 8. prosince  zveme na slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny dědičného hříchu.

Program:

9:30 modlitba růžence;

10:00 mše svatá, po mši svaté bude následovat pobožnost k Panně Marii.