Ohlédnutí za hlavní pouti

Na poutním místě Sedmibolestné Panny Marie v Krnově-Cvilíně se poutníci scházeli už od sobotního večera. V neděli pak hlavní mši svatou s poutníky prožil biskup Martin David. V kázání vyprávěl příběh, se kterým se setkal před 15 lety na setkání mládeže. Jedna žena ze Slovenska svědčila o tom, jak ztratila během pár chvil obě své vymodlené děti při dopravní nehodě. Uprostřed nepředstavitelné bolesti jí ale Ježíš daroval nečekaný pokoj a ona tak přestala pomýšlet na dobrovolné ukončení života.

dsc2421

Pouť k Panně Marii Sedmibolestné je na Cvilíně hlavní poutí v roce. Foto: Aleš Repka / Člověk a Víra

„Jsou otázky, na které nikdy nenajdeme naprosto uspokojivou odpověď. Jednou z takových otázek je určitě otázka smyslu bolesti v životě. V celých lidských dějinách neexistuje člověk, který by nikdy nezažil bolest. Bolest je součástí života a není nejpodstatnější, jestli se dobereme jejímu smyslu, ale to, co s ní v životě uděláme. Není mým úkolem dokonale poznat smysl všech křížů a utrpení. Jako Maria je máme spojovat s Kristem a jemu je odevzdávat. To, co obdivujeme na Bolestné Matce, není velikost bolesti ani jejich počet, ale velikost její víry, která i v bolesti stojí za tím jednou vysloveným FIAT – ať se mi stane podle tvého slova. Velikost víry, která věří, že i přes prožívanou bolest nás má stále Bůh ve svých rukou,“ řekl biskup Martin v promluvě, kterou uzavřel modlitbou ze sekvence Stabat Mater.

Matko Boží, lásku dej mi,

kéž je tvůj a můj žal stejný,

kéž už sama netruchlíš.

 Dej, ať patřím Kristu Bohu,

den ze dne ať více mohu

hořet láskou, být mu blíž.

Hlavní pouť 2023

SOBOTA 16. 9. 2023
SLAVNOST POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE
16:15 pobožnost křížové cesty
17:00 mše svatá – P. Sebastian Gruca, OFMConv, poté individuální požehnaní ostatky sv. Kříže
18:30 adorace Nejsvětější Svatosti
19:00 moderovaná adorace
20:00 svátostné požehnaní

NEDĚLE 17. 9. 2023
SLAVNOST PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉ8:00 Sedmibolestný růženec
8:30 mše svatá – celebruje P. ThDr. Piotr Pawlik, OFMConv.-provinciál minoritů
10:00 Sedmibolestný růženec
10:30 mše svatá – celebruje Mons. Martin David, biskup ostravsko-opavský
12:00 svátostné požehnání
15:00 mše svatá v polském jazyce – celebruje P. Daniel Lesniak