Foto – ohlédnutí za hlavní pouti

Na poutním místě Sedmibolestné Panny Marie v Krnově-Cvilíně se poutníci scházeli už od sobotního večera. V neděli pak hlavní mši svatou s poutníky prožil biskup Martin David. V kázání vyprávěl příběh, se kterým se setkal před 15 lety na setkání mládeže. Jedna žena ze Slovenska svědčila o tom, jak ztratila během pár chvil obě své vymodlené děti při dopravní nehodě. Uprostřed nepředstavitelné bolesti jí ale Ježíš daroval nečekaný pokoj a ona tak přestala pomýšlet na dobrovolné ukončení života.

dsc2421

Pouť k Panně Marii Sedmibolestné je na Cvilíně hlavní poutí v roce. Foto: Aleš Repka / Člověk a Víra

„Jsou otázky, na které nikdy nenajdeme naprosto uspokojivou odpověď. Jednou z takových otázek je určitě otázka smyslu bolesti v životě. V celých lidských dějinách neexistuje člověk, který by nikdy nezažil bolest. Bolest je součástí života a není nejpodstatnější, jestli se dobereme jejímu smyslu, ale to, co s ní v životě uděláme. Není mým úkolem dokonale poznat smysl všech křížů a utrpení. Jako Maria je máme spojovat s Kristem a jemu je odevzdávat. To, co obdivujeme na Bolestné Matce, není velikost bolesti ani jejich počet, ale velikost její víry, která i v bolesti stojí za tím jednou vysloveným FIAT – ať se mi stane podle tvého slova. Velikost víry, která věří, že i přes prožívanou bolest nás má stále Bůh ve svých rukou,“ řekl biskup Martin v promluvě, kterou uzavřel modlitbou ze sekvence Stabat Mater.

Matko Boží, lásku dej mi,

kéž je tvůj a můj žal stejný,

kéž už sama netruchlíš.

 Dej, ať patřím Kristu Bohu,

den ze dne ať více mohu

hořet láskou, být mu blíž.

Foto – ohlédnutí za hlavní pouti Read More »

Hlavní pouť 2023

SOBOTA 16. 9. 2023
SLAVNOST POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE
16:15 pobožnost křížové cesty
17:00 mše svatá – P. Sebastian Gruca, OFMConv, poté individuální požehnaní ostatky sv. Kříže
18:30 adorace Nejsvětější Svatosti
19:00 moderovaná adorace
20:00 svátostné požehnaní

NEDĚLE 17. 9. 2023
SLAVNOST PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉ8:00 Sedmibolestný růženec
8:30 mše svatá – celebruje P. ThDr. Piotr Pawlik, OFMConv.-provinciál minoritů
10:00 Sedmibolestný růženec
10:30 mše svatá – celebruje Mons. Martin David, biskup ostravsko-opavský
12:00 svátostné požehnání
15:00 mše svatá v polském jazyce – celebruje P. Daniel Lesniak

 

 

Hlavní pouť 2023 Read More »