Slavnost Zjevení Páně

V sobotu 6. ledna 2024 při mši svaté ze slavnosti Zjevení Páně v 10.00 hodin budou požehnány voda, křída a kadidlo.

Bože, Tys svou milostí přivedl tři mudrce cestou za hvězdou k poznání Tvého jednorozeného Syna. Veď i nás, kteří Tě poznáváme ve světle víry, k důvěrnému spojení s Tebou a k blaženému patření na Tvou slávu. Amen