Obrazy Panny Marie

 

DSC_2417_DSC0140_1_1Věřící nacházejí pokoj a smíření, vyzařující z dvou milostných obrazů Panny Marie Sedmibolestné na hlavním oltáři.

První, umístěný na zadní části oltáře, namaloval krnovský měšťan a radní Heinrich Teuber kolem r. 1684, v době, kdy mu před očima umírala těžce nemocná dcera Barbora. Svou bolest vtiskl do postavy Madony. Jeho Panna Maria stojí se sepjatýma rukama v úpěnlivé modlitbě a uslzenýma očima vzhlíží prosebně k nebi.

Na druhém obrazu, který je na přední části oltáře, je Bohorodička se sedmi meči v srdci ztvárněná již v jiné póze. Panna Maria nepláče, má pokorně skloněnou hlavu i ruce, už neprosí, je smířená. Malíř zde vystihl to, k čemu sám dospěl. Dovedl se smířit s osudem, odevzdat se Bohu, jako Panna Maria pod křížem. Jeho dcera byla nakonec zázračně uzdravena.

Mnozí poutníci právě na tomto místě, díky přímluvě Panny Marie, získávají sílu snášet své těžkosti a bolesti.