V pátek 8. prosince  zveme na slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny dědičného hříchu. Program: 9:30 modlitba růžence; 10:00 mše svatá, po …

Advent začíná v římskokatolické církvi v předvečer neděle, která je nejbližší 30. listopadu, a končí 24. prosince odpoledne. Název je odvozený od latinského adventus = příchod. …

Na 34. neděli v mezidobí, která letos připadá na 26. listopadu, slavíme Ježíše Krista Krále. Tato slavnost je jakýmsi ‚církevním silvestrem‘, protože …

Svatohubertská pouť

Českomoravská myslivecká jednota, Okresní myslivecký spolek v Bruntále pořádá v poutním kostele Povýšení svatého Kříže a Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně dne …

Ve neděli 12. listopadu po mši sv. v 10:00 hod. bude adorace s modlitbou za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela. Na závěr …

Dušičková pouť

V neděli 5. listopadu se bude konat tradiční dušičková pouť . Mše svaté budou slouženy v 8:00 a 10:00 hod. Po mši svaté bude následovat společná pobožnost za zemřelé. Bože, Pane …

Začátek listopadu je tradičně spojen s oslavou svátku Všech svatých. Na Cvilině bude mše sv. v 17:00 hod. Možnost získat plnomocné odpustky …

Na poutním místě Sedmibolestné Panny Marie v Krnově-Cvilíně se poutníci scházeli už od sobotního večera. V neděli pak hlavní mši svatou s poutníky prožil biskup …