Socha Archanděla Michaela z Gargana zavítala na Cvilín

Bylo půl desáté a na věži cvilínského chrámu se rozezněly všechny zvony. Vítaly kopii sochy toho, jehož jméno zní „Kdo je jako Bůh“, tj. sv. Archanděla Michaela z jeskyně zjevení v italském Garganu. Před kostelem stáli věřící, aby byli svědky toho, jak čtyři ministranti vnesli Michaelovu sochu do kostela, kde ji umístili na připravený stolek před ambonem. Slavnostnost chvíle byla opravdu cítit. Ono se to sice píše vždy, nicméně všechny či alespoň většinu přítomných citelně zasáhla skutečnost, že sem z místa, kde se v minulosti 4x zjevil a které navštívily desítky těch nejznamenitějších světců, jako byli např. sv. František z Assisi, sv. Tomáš Akvinský či sv. Padre Pio, sv. Archanděl Michael zavítal. V kostele nasadil Knížeti nebeských vojsk rektor poutního místa o. Sebastian Gruca OFMConv zlatou korunku. Tak začala sobota u Panny Marie Sedmibolestné, kam Královnu andělů přijel Archanděl navštívit.

V deset hodin započala mše sv. sloužená o. Sebastianem. Kázání pronesl řeckokatolický kněz o. Jiří Pleskač z Otrokovic. Promluvil o tom, o čem dnes z kazatelen věřící už moc neslyší – o reálné hrozbě, jako představuje ďábel, o těch, kteří se mu upisují. „Nevěříte? Mám schované tři smlouvy s ďáblem, z nichž dvě jsou napsány lidskou krví,“ řekl. Nezůstalo samozřejmě jen u toho, přítomnost Knížete nebeských vojsk, tohoto mocného přímluvce, jak jej o. Jiří označil, přiměla otrokovického kněze k tomu, aby zmínil zkušenosti s tím, jak úžasně Michael „v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým“ pomáhá. Michael – Kdo je jako Bůh.

Následovala adorace Nejsvětější Svátostí a po ní Lurdské požehnání, při němž kněz procházel s Kristem Ježíšem a žehnal přítomným věřícím v takřka zaplněném kostele. V modlitbách pak věřící prosili Archanděla Michaela o vyvázání ze závislostí, přímluvu v těžkých chvílích a uzdravení z nemocí.

Zajímavé svědectví o pomoci Knížete nebeských vojsk přinesl minoritský magistr prenoviciátu z Glógowku o. Bartosz Pawłowski při polské mši sv. sloužené v 15.00 michalitou o. Rafałem Szwajcou CSMA, při níž se atmosféra ještě znásobila:

Vloni se na Michaelovu přímluvu uzdravila místní farnice trpící řadu let nesnesitelným svěděním rukou, které ji přimělo se škrábat ne do krve, ale až do masa. Musela nosit rukavičky a nemocnýma rukama nemohla téměř nic dělat. Vloni zavítala socha z Gargana právě do Glogówku. Dotyčná žena prosila Archanděla Michaela o přímluvu za uzdravení. Den na to byl úplně zdravá a tento stav zůstává dodnes nezměněn.

O. Szwajca ve svém kázání hovořil v podobném duchu jako dopoledne o. Pleskač a nabádal k úctě ke sv. Michaeli jako nesmírně zdatném pomocníku v boji s mocnostmi zla, které jsou stále činné. Po polské mši následovala taktéž adorace a Lurdské požehnání, krom toho i litanie ke sv. Michaeli Archanděli. A poté dostali věřící stejně jako po české mši sv. příležitost k soukromému uctění Michaela.

Libor Rösner

 

Svatý Michaeli Archanděli,

braň nás v boji;

proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám záštitou,

nechať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme.

Ty pak, Kníže vojska nebeského, Satana a jiné duchy zlé,

kteří ke zkáze duší světem obcházejí,

božskou mocí do pekla svrhni.

Amen.