FOTO: Otevřeme-li svá srdce, dotkne se nás Boží moc

Mons. P. Jarosław Cielecki z Vatikánu zavítal v neděli 6. 7. na Cvilín, aby zde věřící po mši sv. pomazal zázračným olejem sv. Charbela, který až do okamžiku jeho svatořečení vytékal z jeho těla. Tuto příležitost si nenechaly ujít stovky lidí.

Tak plný kostel Panny Marie Sedmibolestné nebyl už hodně dlouho. Lidé zcela zaplnili jeho prostory, někteří byli dokonce nuceni stát i venku. Okolí kostela i poutního domu bylo doslova oblepeno auty, jejichž SPZ prozrazovaly, odkud sem jejich majitelé zavítali – byla k vidění auta ze Zlínského, Olomouckého či Jihomoravského kraje, slyšet byla polština i slovenština, proudy poutníků se valily s růžencem v ruce z vlakového nádraží. Mnohé přilákala zvědavost, Krnovem šly dokonce zaručené zvěsti o tom, že má přijet „jakýsi léčitel“, avšak většinu z nich přivábilo jméno libanonského světce, na jehož přímluvu je zaznamenáno již více než 23.000 zázraků.
Mši sv. sloužil provinciál minoritů P. Bogdan Sikora OFMConv., po jehož boku stáli kněží z Německa, Itálie, Ukrajiny, Polska a České republiky. Homilii pronesl otec Cielecki v češtině a jejími pilíři byly pokora a láska. Zmínil např. příklad Jana Pavla I., který už coby papež během svého pouze měsíčního pontifikátu na vlastní žádost šestkrát svému sekretáři při mši sv. ministroval. „Já chci sloužit Kristu,“ zdůvodňoval toto své počínání Svatý otec. „A právě takto slouží u oltáře i Panna Maria,“ dodal o. Jarosław a zdůraznil, jak nezastupitelnou roli hraje Matka Boží v boji se zlem. „Satan byl poražen Přesvatou Matkou, proto když ona přichází, on to moc dobře cítí a často křičí: ,Ona sem jde!‘ Utíká před Marií, protože se jí bojí. Jak často jsem při modlitbě za osvobození nějakého člověka z jeho osidel slyšel jeho křik: ,Ona sem jde!‘“ Vzápětí zavzpomínal na své první setkání s ďáblem takříkajíc tváří v tvář, kdy mu před dvaceti lety jedna Italka v Neapoli začala v jeho rodné polštině, ač polsky nikdy nemluvila, vyjmenovávat všechny okolnosti jeho prvního hříchu, díky čemuž okamžitě poznal, odkud vítr van. Proto se obrátil na Pannu Marii, aby osvobodila tuto ženu z moci zla.
„Satan nemá smysl pro humor, jakkoli to řada lidí bere jen jako chvilkovou zábavu. On chce vždy jen jediné, a sice zničit, co je svaté a krásné, a zmařit jakýkoli život,“ varoval přítomné, aby je vzápětí ubezpečil, že „život dává Bůh. Každý život pochází od Pána, proto ho chce satan za každou cenu zmařit.“ To doložil čerstvým prožitkem, kdy mu pár dní předtím přinesla ukázat jedna mladá Italka své dítě, které ji satan před devíti měsíci ponoukal potratit. „Pán Ježíš zvítězil, Kristus zvítězil, On vždycky vítězí, když my chceme, aby v nás vítězil, jestli my otvíráme svá srdce Ježíši, Bohu!“ řekla dojatá mladá maminka.
O otevření srdce Kristu byla i následná adorace a pomazání olejem. Páter Cielecki přednesl Bohu přítomnému v Nejsvětější Svátosti modlitby díků a prosby za usmíření. „Dovol nám, Ježíši, abychom Tě pozvali dnes do svých domovů. Vejdi tam spolu s námi, zůstaň mezi námi, protože chceme, abys v nich byl napořád, neodcházej, Pane. Obracíme se na Tebe také s prosbou, aby ses dotkl našich očí, aby se otevřely a mohly se dívat Tvýma Očima…“
Poté přešel k prosbám za uzdravení, k prosbám o to, aby se Pán dotkl ran přítomných a uzdravil je. Aby sestoupil k lidem a uzdravil je ode vší přítomnosti a ode všeho působení satana v jejich životě, v jejich těle, v jejich mysli, v jejich okolí. Aby zpřetrhal veškeré spojení s mocnostmi temnot navázané díky věštění, okultismu či spiritismu, aby je vysvobodil ode všech forem prokletí a soužení.
Nato začal všechny přítomné mazat olejem svatého Charbela. Modlil se a procházel kostelem. Děly se přitom věci, které se při podobných příležitostech dějí, takže koho sem přitáhla zvědavost a touha být přítomen senzaci, si přišel na své. Někteří lidé se sesouvali k zemi, jiní se zapotáceli. „Je to okamžik, kdy Pán Ježíš dovoluje člověku se znovu očistit,“ vysvětloval účinky pomazání o. Cielecki. „Satan ze vzteku takovýmto člověkem nejednou mrští o zem, protože někdo s ním chce zpřetrhat veškerá pouta. Mnozí padají z lásky k Ježíši, aby v Něm odpočinuli, a když pak vstávají, mají více sil k modlitbě a k tomu, aby rozdávali dobro, a jsou prostě šťastní. Pád není dokladem toho, že nás Ježíš miluje, protože On miluje všechny stejně, proto není horší člověk ten, který nespadne.“
„Nicméně záleží to na tom, nakolik otevřeme svá srdce. Pakliže je otevřeme, dotkne se každého z nás Boží moc,“ řekl o. Cielecki pro ty, kdo na Cvilín přišli či přijeli kvůli dotyku Božímu, pro ty, kdo nechali na Pánu, jakým způsobem v nich chce zapůsobit.
Nezbývá než doufat, že takových byla naprostá většina. Ti, kterým tato možnost utekla, si nemusejí zoufat. O. Cielecki přislíbil, že počínaje zářím bude na Cvilín přijíždět každý měsíc, aby možnost uzdravení olejem sv. Charbela mělo co nejvíc Čechů.

Libor Rösner

Česká mše svatá

 Polská mše svatá