Pouť farnosti Ludgeřovice

Farnost Ludgeřovice pořádala  28. července 2019pouť na Cvilín u Krnova, v kostele Panny Marie Sedmibolestné jsme se při mši svaté sešli s dětmi naší farnosti, které v té době byly na farním táboře v poutním domě na Cvilíně. Při zpáteční cestě jsme navštívili kostel Narození Panny Marie v Krnově.

Foto: Jarmila Fussová