FOTO: Pouť bohoslovců s otcem biskupem

Dne 22. 3. se na Cvilíně konala pouť bohoslovců s otcem biskupem Františkem Václavem. V 15.00 sloužil v kostele Panny Marie Sedmibolestné otec biskup mši svatou a po ní následovalo posezení v poutním domě sv. Josefa. Společný program byl zakončen modlitbou v kapli sv. Josefa Kupertinského v poutním domě.