FOTO: 18. Františkánské setkání mládeže

Ve dnech 28. 6. – 2. 7. 2014 proběhl na poutním místě Panny Marie Sedmibolestné, na Cvilíně u Krnova, již 18. ročník Františkánského setkání mládeže. Jeho tématem bylo: Chudoba – handicap nebo privilegium? Aneb v čem je tedy pravá radost? Zamýšleli jsme se nad tím, co to vlastně znamená chudoba? Proč a jak má být křesťan a člověk vůbec chudý? Jakým způsobem? Že jde především o chudobu a svobodu ducha, o odpoutání se od zbytečných věcí a závislostí. Že se jedná o to, aby se člověk ve svém životě zcela spoléhal na Boha, na Jeho prozřetelnost a vedení. Zamýšleli jsme se i nad materiální chudobou. Tedy např. nad chudobou a bídou bezdomovců, lidí nemocných na AIDS apod.
K tomuto tématu byly zaměřeny jednotlivé přednášky. Přednášeli nám např. minorita br. Bohdan Heczko OFMConv. (o sv. Maxmiliánovi M. Kolbe), členové komunity San Egidio (pracují s bezdomovci), Tomáš Řehák (jezdí po školách a po celém světě a přednáší o nemoci AIDS) a další.
Nechyběl také koncert skupiny minoritských bohoslovců z Krakova, s názvem Fioretti. Další večer jsme se všichni smířili s Pánem Bohem ve svátosti smíření a následně to radostně oslavili. Poslední odpoledne jsme se vydali na eucharistický průvod s Pánem Ježíšem v Nejsvětější Svátosti dolů, do Krnova, do našeho minoritského kláštera. Tam jsme se pomodlili nešpory a pak jsme si udělali táborák, opékali, zpívali, tančili a tak strávili krásný poslední večer na 18. FSM.
Poslední den k nám zavítal P. Pavel Marek, čerstvý novokněz ostravsko-opavské diecéze. Dostali jsme tak na zpáteční cestu do našich domovů novokněžské požehnání.
Letošní, 18. FSM, bylo také zajímavé tím, že bylo mezinárodní. Kromě mládeže a řeholníků z České republiky se jej totiž zúčastnili také minorité z Polska, několik mladých ze Slovenska a dokonce jedna řeholní sestra z Norska.

Foto

 

 

=vfh=