Požehnání opravené sochy Panny Marie Bolestné

Dne 8. prosince, na slavnost Panny Marie počaté bez Poskvrny dědičného hříchu a zároveň v den zahájení Svatého roku milosrdenství, se po slavnostní mši v 10.00 hodin konalo požehnání opravené sochy Panny Marie Sedmibolestné, která stojí před poutním kostelem na Cvilíně. Sochu požehnal o. Sebastian Gruca, OFMConv. Socha byla restaurována z peněz Města Krnov.