Informace pro poutníky

Přímo k poutnímu místu vede silnice, k dispozici je i parkoviště či sociální zařízení. Pro předem objednané skupiny poutníků je k dispozici možnost odpočinku, potažmo menšího občerstvení v přiléhajícím poutním domě. Rovněž je možné si s rektorem poutního místa domluvit sloužení mše sv. nebo adoraci. Předem objednané skupiny si mohou v poutním domě oddechnout a uvařit čaj apod. V poutním domě jsou dostupné WC.