Poutě na Cvilíně v roce 2016

01-etapa1-camino-sanabres

7. 2.  Pouť nemocných k Panně Marii Lurdské, mše sv. v 10.00, po mši následuje eucharistická pobožnost a Lurdské požehnání;

27. 3. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, mše sv. v 10.00;

28. 3. Pondělí velikonoční, mše sv. v 10.00;

3. 4.  Neděle Božího Milosrdenství s komunitou Emmanuel, mše sv. v 10.00, po mši adorace, přímluvné modlitby, svátostné požehnání;

4. 4.  Slavnost Zvěstování Páně, mše sv. v 10.15;

24. 4.  Pouť matek v požehnaném stavu ke cti sv. Jany Mollové, mše sv. v 10.00;

8. 5.  Pouť k Panně Marii, Prostřednici všech milostí, mše sv. v 10.00, po mši májová pobožnost;

14. 5.  Pouť k Panně Marii, Snoubence Ducha Svatého, mše sv. v 10.00, po mši pobožnost k Duchu Svatému;

15. 5. Pouť k Panně Marii Fatimské, mše sv. v 8.00 a 10.00;

5. 6. Pouť k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, mše sv. v 8.00 a 10.00;

2. 7.  Pouť děkanátu Krnov, v 17.00 adorace, v 18.00 mše sv., kterou bude sloužit ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz;

24. 7. Pouť řidičů ke cti sv. Kryštofa, mše sv. v 10.00, po mši požehnání dopravních prostředků;

2. 8. Pouť k Panně Marii, Královně andělů z Porciunkule, mše sv. 10.15;

6. 8. Pouť Rytířů Neposkvrněné a čtenářů Immaculaty, v 11.00 křížová cesta, ve 12.00 mše sv., ve 14.00 adorace;

14. 8. Pouť k Panně Marii Nanebevzaté, mše sv. v 8.00 a 10.00;

21. 8. Pouť k Panně Marii Královně, mše sv. v 8.00 a 10.00;

28. 8. Pouť studentů ke cti sv. Josefa Kupertinského, mše sv. v 10.00;

3. 9.  Pouť děkanátu Opava, v 17.00 adorace, v 18.00 mše sv., kterou bude sloužit generální vikář Mons. Martin David;

18. 9. Hlavní pouť Povýšení svatého Kříže a Panny Marie Sedmibolestné, mše sv. v 8.00, 9.00, 11.00, v 10.00 křížová cesta (mši sv. v 11.00 bude sloužit P. Adam Rucki);

28. 9. Pouť ke sv. Václavovi, mše sv. v 10.00;

9. 10. Růžencová pouť, mše sv. v 8.00 a 10.00;

15. 10. Svatohubertská pouť, mše sv. v 10.00;

6. 11. Dušičková pouť, mše sv. v 8.00 a 10.00;

8. 12. Pouť k Neposkvrněné Panně Marii, mše sv. v 10.15;

24. 12. Půlnoční mše sv. ve 21.30;

25. 12. Slavnost Narození Páně, mše sv. v 10.00;

26. 12. Svátek sv. Štěpána, mše sv. v 10.00;

31. 12. Pouť k Panně Marii, Královně míru, ve 22.30 adorace, ve 23.00 mše sv.

Srdečně zveme všechny poutníky též na mše sv., které zde bývají slouženy každou neděli v 10.00. Můžete využít linkového autobusu č. 806, který vyjíždí ze zastávky Autobusové stanoviště v 9.40 a zpět pak v 11.15.

P.Sebastian Gruca OFMConv
s.gruca@minorite.cz