Poutě na Cvilíně 2021

Drazí poutníci zveme Vás na letošní poutě v následujících terminech:

14.03 Pouť za uzdravení v 10:00 hod.

25.3 Pouť k Zvěstování Páně, mše sv. v 10:00 hod.

4.04. Zmrtvýchvstání Páně, mše sv. v 10:00, po mši sv. požehnání velikonočních pokrmů

5.04 Velikonoční pondělí, mše sv. v 10:00 hod.

11.04 Pouť za uzdravení v 10:00 hod

1.05 Pouť k sv. Josefovi dělníkovi, 10:30 přednáška o sv. Josefovi, 11:15 hod. mše sv., po mši májová pobožnost

8.05 Pouť k Panně Marii Prostřednici všech milosti, mše sv. v 10 hod, po mši májová pobožnost

9.05 Pouť vděčnosti mše sv. v 10:00 hod., po mši májová pobožnost, adorace s modlitbou za uzdravení a průvod s květinami pro Pannu Marii

13. 05 Slavnost Nanebevstoupení Páně , mše sv. v 18:00 hod

16.05 Pouť k Panně Marii Fatimské, mše sv. v  10:00 hod., po mši májová pobožnost

11.06 Pouť k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, mše sv. v 18:00 hod., po mši adorace a svátostné požehnání.

12.06 Pouť k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, mše sv. v 10:00 hod.

13.06 Pouť za uzdravení

5.07 Pouť ke cti Cyrila a Metoděje mše sv. v 10:00 hod.

11.07 Pouť za uzdravení v 10:00 hod.

25.07 Pouť řidičů ke cti sv. Kryštofa, mše sv. v 10:00 hod po mši požehnání dopravních prostředků

2.08 Pouť k Panně Marii, Královně andělů z Porciunkule, mše sv. v 18:00

8.08 Pouť za uzdravení v 10:00 hod.

15.08 Pouť k Panně Marii Nanebevzaté mše sv. v 8:00 a 10:00 hod.

22.08 Pouť k Panně Marii Královně mše sv. v 8:00 10:00 hod.

5.9 Pouť za uzdravení v 10:00 hod.

HLAVNÍ POUŤ

11.09 sobota –  Slavnost Povýšení sv. Kříže,

17:00 křížová cesta,

18:00 mše sv.

19:15 – 21:00 adorace

12.09 neděle – Slavnost Panny Marie Sedmibolestné

8:30 mše sv.

10:30 hod. mše sv.

28.09 Pouť ke cti sv. Václava, mše sv. v 10 hod.

10.10 Růžencová pouť, mše sv. v 8:00 a 10:00 hod po mši adorace s modlitbu za uzdravení

7.11 Dušičková pouť, mše sv. v 8:00 a 10:00 hod

14.11 Pouť za uzdravení v 10:00 hod.

8.12 Pouť k Neposkvrněné Panně Marii, mše sv. v 10:00 hod

12.12 Pouť za uzdravení v 10:00 hod.

24.12 Půlnoční mše ve 21:00 hod.

25.12 Slavnost Narození Páně mše sv. v 10:00 hod.

26.12. Svátek sv. Rodiny mše sv. v 10:00 hod., během mše obnova manželských slibů.

31.12 Pouť k Panně Marii Královně míru, 22:30 adorace a ve 23:00 mše sv.