Kniha o sv. Šarbeli Makchlúfovi na Cvilíně


Warning: Illegal string offset 'custom_page_theme_template' in /data/web/virtuals/2747/virtual/www/cvilin/wp-content/plugins/custom-page/custom-page.php on line 345

V cvilínském poutním chrámě je k dostání nová kniha (a zatím první v ČR, nepočítáme-li úzkou brožurku J. Gračky) o sv. Šarbeli Makchlúfovi, libanonském mnichovi a divotvůrci. U nás je prakticky neznámý, nicméně ve světě roste jeho popularita stále více, a to zejména díky zázračným uzdravením, která se udála jeho přičiněním a kterých je v této chvíli již více než 24 000. K jeho hrobu přicházejí ročně statisíce lidí s nadějí v jeho přímluvu za uzdravení tam, kde je lékařská věda bezradná. A tento podivuhodný přímluvce spoustu těchto modliteb vyslyší… O některých případech se dočtete v druhé části osmdesátistránkové knihy, jejíž první část pojednává o světcově životě, ve třetí části pak autor umístil modlitby ke sv. Šarbelovovi. Určitě stojí za to seznámit se s touto fascinující osobností, její příklad může každého povzbudit v následování Krista a sloužit i jako nekonečné Boží velebnosti.

image1 (1)