V SOBOTU 6. ČERVNA 2015 NAVŠTÍVÍ POUTNÍ KOSTEL PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉ NA CVILÍNĚ KOPIE SLAVNÉ SOCHY SV. ARCHANDĚLA MICHAELA Z GARGANA

Cvilín navštíví socha sv. Archanděla Michaela z Gargana

V sobotu 6. června navštíví poutní kostel Panny Marie Sedmibolestné kopie slavné sochy sv. Archanděla Michaela z Gargana. Na Cvilíně se zastaví na své pouti po některých minoritských klášterech České republiky.

Program:

9.30 – přivítání sochy

10.00 – mše sv.

11.00 – eucharistická pobožnost s modlitbou o uzdravení a osvobození od závislostí

12.00 – modlitba Anděl Páně + modlitba ke svatým Archandělům

Poté bude možnost k soukromé modlitbě a uctění sochy.

Putování slavné sochy

        Z  baziliky na Monte Gargano, zasvěcené tomu, jenž se zde čtyřikrát zjevil a jehož jméno zní „Kdo je jako Bůh“, k nim zavítá kopie slavné sochy sv. Archanděla Michaela. Toto místo je obdařeno mimořádnými milostmi a je jedinou svatyní na světě, jež není posvěcena člověkem. Proto sem již po staletí každoročně míří miliony poutníků a v minulosti je navštívila řada papežů, popř. i největších světců (např. sv. Tomáš Akvinský, sv. Bernard z Clairvaux, sv. Brigita Švédská, sv. Padre Pio aj.).Čtvero zjeveníPoprvé se v Gargánu Kníže nebeského vojska zjevil v r. 490. Jednomu zámožnému muži utekl na vrchol hory Gargáno plemenný býk. Hnal se proto za ním a spatřil ho klečet před jeskyní. Protože se k němu nemohl dostat, ve vzteku na něj namířil svůj luk a vystřelil. Ale šíp se zničehonic otočil a zranil jej do nohy. Strachem bez sebe pospíchal oznámit to místnímu biskupovi, sv. Vavřinci ze Siponta. Ten mu uložil tři dny modlitby a pokání. Na konci třetího dne se biskupovi zjevil sv. Archanděl Michael a řekl mu:

„Já jsem Archanděl Michael a přebývám stále v Boží přítomnosti. Tato jeskyně mi je zasvěcena a já ji střežím… Tam, kde se skála otvírá, budou odpuštěny hříchy lidí… Modlitby těch, kdo se tu budou modlit, budou vyslyšeny. Běž na horu a vyhraď tuto jeskyni křesťanskému náboženství.“  Biskup však ze strachu z pohanů, pro něž byla hora odedávna centrem jejich kultu, Archanděla neposlechl.

O dva roky později oblehli Siponto Germáni a město se ocitlo na pokraji zkázy. Biskup však na nepříteli vymohl třídenní příměří a obyvatelům nařídil strávit tyto tři dny v modlitbě a postu. Na konci třetího dne se Michael biskupovi opět zjevil a předpověděl mu vítězství. Tato zpráva dodala obráncům takovou kuráž, že se vrhli na nepřítele a v bitvě doprovázené hromobitím a blesky zvítězili.

Rok nato se biskup odhodlal sv. Archanděla Michaela uposlechnout a jeskyni mu zasvětit. Když tak chtěl učinit, slyšeli všichni shromáždění andělský zpěv vycházející z útrob jeskyně. Okamžitě o všem zpravil papeže sv. Gelasia, který jej v jeho úmyslu povzbudil. Dne 29. 9. 493 se mu opět zjevil Sv. Michael a oznamoval mu: „Zanech svých úmyslů ohledně zasvěcení. Já jsem si tuto jeskyni již zasvětil sám!“ Nařídil mu vejít dovnitř a sloužit zde mši sv. Když vešlo procesí kněží do jeskyně, chráněno před žhnoucími slunečními paprsky křídly velikých orlů, našli v ní kamenný oltář přikrytý šarlatovým suknem a kříž na stěně.

V r. 1656 došlo k dalšímu zjevení. V kraji vypukl mor a arcibiskup Puccinelli se zoufale modlil ke sv. Archandělu Michaelovi. Náhle nastalo krátké zemětřesení a v oslnivé záři se mu ukázal sv. Michael a řekl mu: „Já jsem Archanděl Michael. Každý, kdo se dotkne kamene z mé jeskyně, uzdraví se. Požehnej ty kameny a vyryj do nich kříž a písmena M A.“ Biskup tak učinil a nejenže byl zbaven moru celý kraj, ale i všichni, kdo požádali o kameny, ať žili kdekoliv.

Gargáno

Bazilika, která byla kolem holé skály vystavěna, se pyšní titulem „Nebeská“, neboť jako jediný chrám na světě nebyla posvěcena člověkem. Stala se jedním z nejvyhledávanějších poutních míst, navštívily ji desítky papežů a světců (takový sv. František dokonce do jeskyně nevstoupil, ježto se pokládal za nehodna vstupu na tak posvátné místo) i miliony lidí z celého světa. Autorem sochy je Andreo Contucci, zvaný Sansovino, jenž ji r. 1507 vytesal z bílého carrarského mramoru. Vysoká je 130 cm a je uložena v drahocenné stříbrné a křišťálové skříňce stojící v presbytáři. Archanděl Michael je zde znázorněn jako římský legionář vítězící nad Satanem, jehož má pod nohama, coby nestvůrou s opičí tváří, lvími spáry a dračím ocasem.