Poutě na Cvilíně 2023

Drazí poutníci zveme Vás na letošní poutě v následujících terminech:

11.02 Pouť k Panně Marii Lurdské v 10:00 hod.

13.02 Pouť za uzdravení v 10:00 hod.

13.03 Pouť za uzdravení v 10:00 hod.

19.03 Pouť k sv. Josefovi mše v 10:00 hod.

25.3 Pouť k Zvěstování Páně, mše sv. v 18:00 hod.

3.04 Pouť za uzdravení v 10:00 hod.

14. 4. ZELENÝ ČTVRTEK, mše sv. v 17.00 hod.

15.04 Velký Pátek, křížová cesta kolem kostela v 9:00 hod.

15. 4. VELKÝ PÁTEK, obřady v 17.00 hod.

16. 4. VELIKONOČNÍ VIGILIE v 18.30 hod.

17.04 Zmrtvýchvstání Páně, mše sv. v 10:00, po mši sv. požehnání velikonočních pokrmů

18.04 Velikonoční pondělí, mše sv. v 10:00 hod.

8.05 Pouť vděčnosti, mše sv. v 10:00 hod., po mši, adorace s modlitbou za uzdravení a průvod s květinami pro Matku Boží

15.05 Pouť k Panně Marii Fatimské, mše sv. v 8:00 a  10:00 hod., po mši májová pobožnost

26.05 Slavnost Nanebevstoupení Páně, mše sv. v 18:00 hod.

12.06 Pouť za uzdravení, mše sv. v 10:00 hod.

16.06 Slavnost Těla a Krve Páně, mše sv. v 18:00 hod., po mši eucharisticky průvod

24.06 Pouť k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, mše sv. v 18:00 hod., po mši adorace a svátostné požehnání.

25.06 Pouť k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, mše sv. v 10:00 hod.

5.07 Pouť ke cti Cyrila a Metoděje mše sv. v 10:00 hod.

10.07 Pouť za uzdravení v 10:00 hod.

24.07 Pouť řidičů ke cti sv. Kryštofa, mše sv. v 10:00 hod. po mši požehnání dopravních prostředků

2.08 Pouť k Panně Marii, Královně andělů z Porciunkule, mše sv. v 10:00

13.08 Pouť ke ctí sv. Maxmiliána Kolbého, 11:00 křížová cesta,  12:00 mše sv.  

14.08 Pouť k Panně Marii Nanebevzaté mše sv. v 8:00 a 10:00 hod. Po mši sv. v 10:00 hod. adorace z modlitbou za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela.

21.08 Pouť k Panně Marii Královně mše sv. v 8:00 10:00 hod.

11.9 Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela v 10:00 hod.

HLAVNÍ POUŤ 16 – 18. 09

 PÁTEK 16. 09. 2022

18:00 komentovaná prohlídka poutního kostela

18:20 Varhanní koncert duchovní hudby. Daniela Šulyová a Jakub Osadník

SOBOTA 17. 09.2022 SLAVNOST POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE

17:00 pobožnost křížové cesty

18:00 mše svatá Po mši individuální požehnaní ostatky sv. Kříže

19:30 adorace Nejsvětější Svatosti

20:00 moderovaná adorace

21:00 svátostné požehnaní

NEDĚLE 18.09.2021 SLAVNOST PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉ

 8:00 Sedmibolestný růženec

 8:30 mše svatá

10:00 Sedmibolestný růženec

10:30 hlavní mše svatá celebruje P. ThDr. Piotr Pawlik OFMConv.– provinciál minoritů

12:00 svátostné požehnání

15:00 mše svatá v polském jazyce

28.09 Pouť ke cti sv. Václava, mše sv. v 10:00 hod.

29.9 Pouť k sv. Archandělům, mše sv. v 18:00 hod.

9.10 Růžencová pouť, mše sv. v 8:00 a 10:00 hod., po mši adorace s modlitbou za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela.

6.11 Dušičková pouť, mše sv. v 8:00 a 10:00 hod

13.11 Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela v 10:00 hod.

8.12 Pouť k Neposkvrněné Panně Marii, mše sv. v 10:00 hod

11.12 Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela v 10:00 hod.

24.12 Půlnoční mše ve 21:00 hod.

25.12 Slavnost Narození Páně mše sv. v 10:00 hod.

26.12 Svátek sv. Štěpána sv. v 10:00 hod., 

30.12 Svátek Svaté Rodiny, mše sv. v 17:00 hod, během mše obnova manželských slibů

31.12 Pouť k Panně Marii Královně míru, 22:30 adorace a ve 23:00 mše sv.