Poutě na Cvilíně 2023

Drazí poutníci, zveme Vás na letošní poutě v následujících terminech:

LEDEN

8.01 Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela, mše sv. v 10:00 hod.

ÚNOR

2.02. Svátek Uvedení Páně do chrámu, mše sv. v 17:00 hod.

11.02 Pouť nemocných k Panně Marii Lurdské, mše sv. v 10:00 hod.

12.02 Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela, mše sv. v 10:00 hod.

BŘEZEN

12.03 Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela, v 10:00 hod.

20.03 Pouť k sv. Josefovi, mše v 17:00 hod.

25.03 Pouť k Zvěstování Páně, mše sv. v 10:00 hod.

DUBEN

6.04  ZELENÝ ČTVRTEK, mše sv. v 17:00 hod.

7.04 Velký Pátek, křížová cesta kolem kostela v 10:00 hod.

7.04  VELKÝ PÁTEK, obřady v 17:00 hod.

8.04. VELIKONOČNÍ VIGILIE v 18:30 hod.

9.04 Zmrtvýchvstání Páně, mše sv. v 10:00, po mši sv. požehnání velikonočních pokrmů

10.04 Velikonoční pondělí, mše sv. v 10:00 hod.

16.04 Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela,  mše sv. v 10:00 hod.

30.04 Pouť matek v požehnaném stavu ke cti sv. Jany Mollové, mše sv. v 10.00 hod., poté bude následovat krátká adorace a individuální požehnání všem ženám, které pod svým srdcem nosí dítě, popř. děti. Pouť je určena i těm ženám, které mají s početím problém.

KVĚTEN

1.05 Pouť k sv. Josefovi dělníkovi, mše sv. v 10:30 hod.

8.05 Pouť k Panně Marii Prostřednici všech milosti, mše sv. v 10:30 hod., po mši bude májová pobožnost

13.05 Pouť k Panně Marii Fatimské, mše sv. v  10:00 hod., po mši májová pobožnost

 14.05 Pouť vděčnosti, mše sv. v 10:00 hod., po mši, adorace s modlitbou za uzdravení a průvod s květinami pro Matku Boží

18.05 Slavnost Nanebevstoupení Páně, mše sv. v 17:00 hod.

ČERVEN

8.06 Slavnost Těla a Krve Páně, mše sv. v 18:00 hod., po mši eucharisticky průvod

11.06 Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela, mše sv. v 10:00 hod.

16.06 Pouť k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, mše sv. v 18:00 hod., po mši adorace a svátostné požehnání

17.06 Pouť k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, mše sv. v 10:00 hod.

ČERVENEC

5.07 Pouť ke cti Cyrila a Metoděje, mše sv. v 10:00 hod.

9.07 Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela, mše sv. v 10:00 hod.

23.07 Pouť řidičů ke cti sv. Kryštofa, mše sv. v 10:00 hod., po mši požehnání dopravních prostředků

SRPEN

2.08 Pouť k Panně Marii, Královně andělů z Porciunkule, mše sv. v 10:00 hod.

12.08 Pouť ke ctí sv. Maxmiliána Kolbého, 11:00 křížová cesta,  12:00 mše sv.  

13.08 Pouť k Panně Marii Nanebevzaté, mše sv. v 8:00 a 10:00 hod. Po mši sv. v 10:00 hod. adorace s modlitbou za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela.

20.08 Pouť k Panně Marii Královně, mše sv. v 8:00 10:00 hod.

ZÁŘÍ

10.9 Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela, mše sv. v 10:00 hod.

HLAVNÍ POUŤ 16 – 17. 09

SOBOTA 16. 09.2023 SLAVNOST POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE

16:15 pobožnost křížové cesty

17:00 mše svatá , poté individuální požehnaní ostatky sv. Kříže

18:30 adorace Nejsvětější Svatosti

19:00 moderovaná adorace

20:00 svátostné požehnaní

NEDĚLE 17.09.2023 SLAVNOST PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉ

 8:00 Sedmibolestný růženec

 8:30 mše svatá

10:00 Sedmibolestný růženec

10:30 hlavní mše svatá

12:00 svátostné požehnání

15:00 mše svatá v polském jazyce

28.09 Pouť ke cti sv. Václava, mše sv. v 10:00 hod.

29.09 Pouť k sv. Archandělům, mše sv. v 17:00 hod.

ŘÍJEN

8.10 Růžencová pouť, mše sv. v 8:00 a 10:00 hod., po mši adorace s modlitbou za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela.

LISTOPAD

1.11 Slavnost Všech Svatých, mše sv. v 17:00 hod.

5.11 Dušičková pouť, mše sv. v 8:00 a 10:00 hod.

12.11 Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela,  mše sv. v 10:00 hod.

18.11 Svatohubertská pouť, mše sv. v 10:00 hod.

PROSINEC

8.12 Pouť k Neposkvrněné Panně Marii, mše sv. v 10:00 hod

10.12 Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela,  mše sv. v 10:00 hod.

24.12 Půlnoční mše ve 21:00 hod.

25.12 Slavnost Narození Páně, mše sv. v 10:00 hod.

26.12 Svátek sv. Štěpána, mše sv. v 10:00 hod.

31.12 Svátek Svaté Rodiny, mše sv. v 10:00 hod, během mše obnova manželských slibů a požehnaní rodinám

31.12 Pouť na poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží pomoc v novém roce, 22:30 adorace a ve 23:00 mše sv.

1.1.2024 SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE, mše sv. v 10:00 hod.