FOTO: Pouť řidičů na Cvilíně

V neděli 27. 7. se po mši sv. v 10 hod,. konalo požehnání dopravních prostředku. Stalo se tak u příležitosti svátku sv. Kryštofa, který je patronem řidičů.