Otevírací doba poutního kostela

V zimním období od 1. listopadu do 30. dubna.

Velikonoční otevírací doba na Cvilíně

7.4 od 10:00-17:00

8.4. od 10:00-17:00

9.4. od 11:00-17:00

10.4. od 13:00-17:00

Kostel je pro veřejnost otevřen:

Pátek 13:00 – 17:00

Sobota 10:00 – 17:00 hod.

Neděle 13:00 – 17:00

V této době můžete průvodce požádat o komentovanou prohlídku poutního kostela.

Pokut mate zájem o prohlídku poutního areálu, v jiném termínu, než v uvedených dnech kontaktujte:

cvilin@minorite.cz nebo tel: 732 664 763

Kostel je místem modlitby, vzácným odkazem našich předků a národní kulturní památkou. Všichni
návštěvníci kostela jsou srdečně vítáni, prosíme však, aby svým chováním respektovali jeho posvátný charakter a zvláštní určení tohoto místa.

Těšíme se na Vás

bratří minorité