Neděle Božího Milosrdenství s komunitou Emmanuel

Neděle Božího Milosrdenství (3. 4.) proběhne na Cvilíně u Krnova ve znamení pouti s komunitou Emmanuel. V 10.00 bude v kostele Panny Marie Sedmibolestné sloužena mše sv., po ní bude následovat adorace, přímluvné modlitby a svátostné požehnání. Na vigilii svátku Božího Milosrdenství bude v poutním cvilínském chrámu probíhat od 15h do 21 hod. adorace, během níž bude možnost přistoupit ke svaté zpovědi, stejně jako v neděli od 9 hod.

2016_cvilin_plak.indd