Mše sv. z uctěním ostatků sv. Šarbela

Charbel0110423646_469461319823248_718494702437683950_nV neděli 21. 09. zavítá na Cvilín opět o. Jarosław Cielecki, aby zde v 10.00 sloužil mši, po níž bude následovat adorace a na závěr bude možnost uctít ostatky tohoto libanonského světce.

MODLITBA KE SVATÉMU ŠARBELOVI:

Svatý otče Charbeli, který ses zřekl všech radovánek světa, žil prostý život v samotě poustevny a nyní přebýváš ve slávě nebe, přimlouvej se za nás! Rozjasni naši mysl i srdce, utvrď naši víru a posilni vůli, zapal nás láskou k Bohu i bližním. Pomoz nám, abychom zvolili dobro a odmítli zlo. Chraň nás před nepřáteli viditelnými i neviditelnými a pomáhej nám v každodenním životě. Na tvoji přímluvu Bůh obdarovává duchovním nebo tělesným uzdravením a vyřešením lidsky bezvýchodných situací. Shlédni na nás s láskou a je-li to ve shodě s Boží vůlí, vypros nám milost, o kterou pokorně prosíme. Především nám pomáhej, abychom každý den šli cestou svatosti do života věčného. Amen.