FOTO: Hlavní pouť na Cvilíně

V neděli 14. září se u Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně konala hlavní pouť. Již tradičně byly slouženy čtyři slavnostní mše svaté – tři dopoledne v češtině a jedna odpoledne v polštině. Navíc se v 10.00 konala křížová cesta, kterou vedli br. Bohdan Heczko, OFMConv. a paní Jitka Navrátilová z Národního centra Rytířstva Neposkvrněné v ČR. Křížová cesta probíhala přesně jako před oněmi dvěma tisíci lety – zatímco kolem jednotlivých zastavení procházeli věřící s modlitbou na rtech, u stánků s perníkovými srdci a pouťovými obrázky se vesele srocovaly zástupy jiné…
Hlavní mši sv. v 11.00 sloužil o. Adam Rucki, biskupský vikář pro péči o duchovní povolání. Ve své homilii se zaměil převážně na otázky spjaté s obětí, utrpením, ale i nadějí a radostí. Nejprve se obul do myšlení dnešních lidí, jejichž jedinou správnou a oslavovanou životní vizí je užívání si, braní plnými hrstmi všeho, co život přináší, a neochota se něčeho vzdávat. Oproti tomu postavil příběh jednoho svého známého, který se poté, co se zamiloval, změnil. Začal totiž žít pro někoho, našel v sobě najednou sílu se pro druhého obětovat, vzdávat se svého, žít pro něho, resp. pro ni. Láska lidi mění, poznamenal o. Adam, a podotkl, že v naší lásce nám má být vzorem láska Mariina – láska až do krajnosti.
A nejen láska, ale i naděje. Opět použil jeden starý příběh ze své zkušenosti, kdy si mu jedna starší žena postěžovala, že její děti a vnuci se nikdy nepolepší. „Vy jste je už odepsala, ztratila jste naději,“ řekl jí tehdy a dodal, že takto ztratila vše.
Naději v Boží pomoc máme mít vždy, řekl též, a neopomněl dodat, že má jít o naději v Boha, ne ve vlastní síly. Jen Boží milosrdenství nám zasloužilo jít do nebe. Boží milost a Kristův kříž jsou dva veledůležité elementy, s nimiž musíme nejen počítat, ale i spolupracovat. Právě kříž je pro tuto naši snahu znamením – skládá se ze dvou břeven – to svislé symbolizuje náš vztah k Pánu, to vodorovné naše vztahy k ostatním lidem, a takto celý je třeba jej nést.
Mši sv. a následnou adoraci doprovázela krásným zpěvem a hudbou Schola brněnské mládeže pod vedením dirigenta Štěpána Policera.


Křížová cesta