19. Františkánské setkání mládeže na Cvilíně

Začátek prázdnin byl na Cvilíně opět ve znamení FSM čili Františkánského setkání mládeže. Letos proběhlo v pořadí již devatenácté. Jeho mottem byla věta z Janova evangelia: „Můj záměr pro Tebe je život v plnosti.“ (Jan 10,10) Krom tradičního večera smíření, mší svatých, přednášek a svědectví byl v nedělní podvečer na programu Večer chval. V pondělí pak na účastníky čekalo překvapení v podobě kázání otce Eliase Velly. V úterý pak vystoupil s pásmem svých písní Pavel Helan.