Pouť Panny Marie Sedmibolestné

Dne 15. záři 2013, se konala Hlavní pouť Sedmibolestné Panny Marie. Poutním kazatelem byl biskupský vikař Mons. Adam Rucki.

Velikonoce na Cvilíně

„Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován.Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel.Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých; jde před nimi do Galileje, tam ho spatří. Hle, řekl jsem vám to.“ (Mt 28, 5-7)

Zelený čtvrtek:

 

Obřady Velkého pátku:

 

Velikonoční vigilie

 

Neděle Zmrtvýchvstání Páně: